Charles Martin
Start Omhoog

Bijgewerkt op 04-01-2013

Een spannend familie kroniek !

(vanaf 1580 tot 1934)

 

Mijn oom, Jean Martin, journalist en directeur van de Journal de Genève heeft in 1949 een boek geschreven (in het Frans) over mijn familie van vader's zijde, in Genève.

Ik heb het kort geleden opnieuw uitgegeven bij Amazon.com Charles Martin: Père et Fils (French Edition) Paperback met vele nieuwe foto's uit oude familie albums.

Mijn vertaling in het Nederlands is daar ook uitgegeven = Charles Martin - Vader en zoon (Dutch Edition) Paperback

Een hugenotenfamilie uit Genève door de eeuwen heen. Vanaf 1580 tot de vorige eeuw.

1758-1842-Jacques Martin-Fazy

1760-1837-Charlotte Martin-Fazy

De Martin-Fazy hebben de tragische tijd meegemaakt van de Franse revolutie, hebben de ster van Napoleon zien rijzen, hebben de annexatie van Genève door Frankrijk meegemaakt, de bevrijding en de vereniging met Zwitserland.

1790-1876-Charles Martin-Labouchère

1811-1891-Emilie Martin-Labouchère

De Martin-Labouchère hebben geleden onder de economische inzinking na de Napoleontische oorlogen. Voor hen, net als voor hun ouders, had Duitsland het aureool van Goethe, van Weimar, het aureool van bezette landen door veroveraars.

1843-1934-Charles Martin-Duval

1847-1911-Pauline Martin-Duval

De Martin-Duval, Du Pan, Crémieux, Goudet hebben zich ontwikkeld in de tweede helft van de XIXde eeuw. De oorlog van 1870-1871 heeft hen verwijderd van Duitsland en dichterbij Frankrijk gebracht; maar het was Engeland dat hun voorbeeld werd, welks gewoontes hen door hun vader werden ingeprent. Beschut tegen financiële zorgen, dankzij het fortuin van Martin-Labouchère, hebben ze een periode van politieke stabiliteit meegemaakt,’n tijdperk van vertrouwen, waarin men projecten tot stand kon brengen op lange termijn.

BOEKBESPREKING  “Charles Martin – Vader en Zoon”
door Nancy van der Elst

In de Nederlandse versie van het Bulletin van de Frank Martin Stichting van 2006 heeft ondergetekende enige bijzonderheden onthuld over de geschiedenis en de afkomst van de Hugenoten familie Martin. Zij had hierbij dankbaar gebruik gemaakt van het boek "Charles Martin - Vader en Zoon -1790-1876 / 1843-1934" geschreven door een oudere broer van Frank Martin, van beroep journalist. Deze, Jean was zijn naam, heeft voor zijn tijd en zijn tijdgenoten een zeer waardevol document over de familie Martin gepubliceerd, waarin zowel Jeans vader als ook diens vader een belangrijke rol spelen.

Niet zo heel lang geleden heeft Françoise Coerkamp-Martin, oudste dochter van Frank Martin en getrouwd met een Nederlandse arts, het boekje van haar oom Jean in het Nederlands vertaald. Niet alleen heeft zij een bruikbare vertaling gemaakt, maar zij heeft ook de moeite genomen de vrouwelijke tak tot haar recht te laten komen. Dat hierbij de volgende geslachten ook worden behandeld sprak voor haar vanzelf. Zo zien wij bijvoorbeeld Frank Martins achterkleinkinderen (blz. 194-195) verschijnen en ook de kleinkinderen van zijn huwelijk met Maria Boeke.

Op de achterflap van haar boekje en op de laatste bladzijde heeft Françoise Coerkamp-Martin het portret van haar terecht zeer bewonderde oom Jean een prominente plaats gegeven. Ook heeft zij een uitgebreide lijst van het door haar geraadpleegde materiaal vermeld. Françoise heeft bovendien materiaal uit oude familie-plakboeken toegevoegd. Ik vestig hierbij speciale aandacht van de lezer op het portretje van Pauline Duval, latere vrouw van Charles Martin, de predikant. Dit portretje van haar op 6- à 7-jarige leeftijd was eigendom van Michel Martin en bevindt zich in Stockholm.

Interessant is ook dat de predikant, Charles, toen er sprake van was dat er een nieuw huis op Malagnou zou verschijnen, zelf het huis heeft ontworpen. Het pand waar Frank Martin werd geboren bestaat dus niet meer. Het nieuwe huis heeft gefunctioneerd van 1893 tot 1937. Een andere bijzonderheid is dat "Charles I" (degene die jarenlang een spinnerij in Manchester heeft gehad voordat hij terugkeerde naar Genève) zeer muzikaal was en van grote waarde is geweest. Hij trouwde in Amsterdam met een Labouchère en uit dit huwelijk kwam "Charles II". De familie Labouchère was ook muzikaal en lang van statuur. Ik herinner mij dat Olga Brouwer-Labouchère, die ik nog gekend heb en die in het Bestuur van het Amsterdams Muzieklyceum zat, als zij viool speelde haar muziekstandaard op de hoogste stand zette! Later is het Muzieklyceum opgegaan in het Amsterdams Conservatorium. Frank Martins grootmoeder was een Labouchère en die familie heeft tijden op het Slot van Zeist gewoond. Vandaar dat Frank Martin in zijn jeugd vaak in Nederland is geweest vanwege het goede contact met de neven Labouchère in Zeist.

Mogen deze regels, gewijd aan de familie Martin, speciaal Frank Martins nazaten, de Nederlandse uitgave van Françoise Coerkamp aanbevelen. Deze uitgave is het zeker waard.

 terug naar begin van pagina

je kunt me bereiken door op het envelopje te klikken Reacties lijken me erg leuk !