Frans moeilijk
Start Omhoog

Frans moeilijk? Ach, Nederlands niet dan?                                        
Een stukje voor een ieder die wel eens te maken heeft 
met Franse kinderen, die Nederlands proberen te leren.

Het meervoud van slot is sloten,
toch is het meervoud van pot niet poten.
Evenzo zegt men altijd: een vat en twee vaten,
maar zal men ook zeggen: een kat en twee katen?
Wie gister ging vliegen, zegt heden: ik vloog,
dus zegt u misschien van wiegen: ik woog.
Nee, pardon, want ik woog is afkomstig van wegen,
maar is nu ik voog de vervoeging van vegen?
Het woord zoeken vervoegt men: hij zocht;
dan hoort bij vloeken misschien wel: hij vlocht.
Alweer mis, want dit is afkomstig van vlechten,
maar ik hocht is geen juiste vervoeging van hechten.
Bij roepen hoort riep, maar bij snoepen niet sniep.
Bij lopen hoort liep, maar bij kopen niet kiep.
Evenmin hoort bij slopen: ik sliep,
want dat komt weer van slapen.
Maar zet nu niet neer: ik riep bij het rapen,
want dat komt van roepen.

 


Je ziet het terstond,
zo draaien we vrolijk kringetjes in het rond.
Van raden komt ried, maar van baden geen bied;
dat komt weer van bieden, ik hoop dat je het ziet.
Ook komt hiervan bood, maar van wieden geen wood;
Je ziet de verwarring is groot.
Nog talloze voorbeelden kan ik je geven,
want gaf komt van geven, maar laf niet van leven.
Men spreekt van: wij drinken, wij hebben gedronken,
maar niet van wij hinken en hebben gehonken.
Het is: ik weet en ik wist,
maar schrijf niet bij vergeten vergist.
Het volgende geval is bijna te bont.
Bij slaan hoort: ik sloeg, en niet: ik sling of ik slond.
Bij gaan hoort: ik ging en niet ik gloeg of ik gond.
Bij staan hoort niet sting of stoeg, maar: ik stond.
En noemt men een mannetjesrat soms een rater?
Nee, dat gaat alleen op voor een kat en een kater.

INEKE VISSER

Armée du Salut
Dec. 2002

 

je kunt me bereiken door op het envelopje te klikken Reacties lijken me erg leuk !